zdroj : http://www.matrix-2001.cz/

Rozhovor s Brentem Millerem: Blíží se posun pólů?

26.01.09   George Knapp

GK: Jmenuji se George Knapp a hlavní host toho večera bude Brent Miller. Brent Miller je technický typ. Vlastní více než 30 patentů v oblasti rozvoje, softwarů rozpoznávacích lidských rozhraní, aplikacích umělé inteligence, přenosových datových protokolů a mnoho dalších věcí, kterým bych pravděpodobně nerozuměl. Brent má celoživotní odevzdání veřejnosti, říká, že to, co založil a nazval "Horizon Projekt", dává dohromady výzkumný tým vědců a jiných výzkumníků, kteří zkoumají některé z největších mystérií a výzev, kterým čelí náš svět a podobně jako mnoho jiných lidí, Brent již tuší nějaké špatné vibrace co se týče toho, co by právě mohlo přicházet. Brente, jsi tam?

BM: Ano, jsem. Moje potěšení, že s tebou mohu účinkovat v dnešní show Georgi.

 

GK: Je skvělé tě tady mít. Takže asi bychom začali menším seznámením. Projekt Horizon. Co to je? Jak to funguje? A nejdůležitější otázka - proč bychom měli věřit tvým předpovědím, které mají nastat v ne-vzdálené budoucnosti?

BM: Tak, Horizon projekt si shrnul velmi výstižně. Jsme tým vědců a výzkumníků protidůkazů z téměř každého z hlavních vědeckých oborů a tyto lidi máme po celém světě. Proč byste měli věřit informacím, které shromažďujeme? Většina z těch informací co shromažďujeme, se právě zpřístupňují veřejnosti a jsou tedy veřejně přístupné pro většinu lidí. Ony nemají za úkol přesvědčit jedince, tucet nebo dokonce stovku, ale nejvyšší vědeckou špičku určující směr v mnoha oborech.

 

GK: Takže, vy shromažďujete informace a ty pak analyzujete. Předpokládám, že musíte vylézt ven a kopat a makat sami za sebe?

BM: Správně. Vědci skutečně chodí ven a vykopávají věci a my děláme mnohem více než to, že nečinně sedíme a sbíráme informace, které analyzujeme. My máme vědce, kteří létají za námi a my zase za nimi. Nedávno jsme přiletěli ze Středního východu, kde jsme natočili kompletní dokument s produkčním štábem. Zkoumali jsme jisté pradávné dokumentace. Šlo bezmála o 4000 dokumentů s některými z nejstarších předpovědí, které se mají stát skutečností právě v této době. My nečinně nesedíme a nepřicházíme s teoriemi. Ve skutečnosti, tohle byl důvod proč projekt Horizon vlastně vznikl. Byl doslova vybudován a designován k vyřešení některých nejsložitějších anomálií otázek.

 

GK: Už jste nějakou rozluštili?

BM: No, věříme, že jednu už jsme vyřešili a myslíme si, že jde velmi zásadní věc

 

GK: O co jde?

BM: Informace které máme, stojí na letech výzkumu a ty nás pak vedly k úsudku, že z fyzikálních důkazů, historické dokumentace a vědecké evidence nyní známe "cutting edge" technologii. Což znamená, že historie naší Země a naše nevyhnutelná budoucnost není to, co se normálně učíme ve školách. Tak například. Mnohé z toho čemu jsme se učili se týkalo tvrzení, že změny na Zemi jsou extrémně pomalé a udávají se řádově miliónech let. Společnost se učí tomu, že současná forma sedmi kontinentů vznikla rozpadem z jednoho velkého pra kontinentu do současné podoby a tento proces trval po stovek miliónů let. Avšak skutečný fyzický důkaz ukazuje, že tohle vůbec není náš případ, protože kontinenty se rozpadly a přemístily do příslušných pozic za velmi krátkou dobu doslova během několik stovek let. Ne po miliony let jak říkají vědci.

 

GK: Ok, jaký je pro to důkaz?

BM: Období mezi těmito masivními globálními kontinentálními přesuny jsou skutečně velmi dlouhá a trvají mnoho miliónů let. Ale mezitím, máte pomalou geologii a odtud pocházejí originální teorie, protože to je to, co vědci vidí. Oni ale neví, kdy se ta či ona událost udála. Nové vědecké evidence vlastně jen studují oceánské dno v tomto jediném příkladu. My jdeme dolů a studujeme dno oceánu. Vidíme, že morfologie oceánského dna prostě nesouhlasí s teorií "upořádání trvající miliony let" teorií. Ve skutečnosti šlo o prakticky okamžitý proces.

Uvedu příklad. Pokud Atlantický hřbet odděluje Evropu od Sev. Ameriky, což jsou dva kontinenty o rychlosti několika centimetrů ročně, pak můžeme snadno vypočítat vzdálenost zpět do doby, kdy tyto dva kontinenty byly jednolitě spojené. Jde o dobu mnoha milionů let. V tu dobu prostě do sebe pasovaly jako puzzle. To je oficiální teorie. Odtud pak přišli se svým prvotním odhadem. Ale jestli se od sebe Evropa a Amerika vzdalují, pak Pacifický oceán se zmenšuje a naopak.

A je starší. Zatímco novější Atlantický hřbet by měl na dně oceánu obsahovat novější vegetační a živočišný svět na dně a novější sediment (usedlinu). Když se podíváš na půdní sediment na dno Atlantického oceánu a porovnáte ho s teoreticky o miliony let "starším" - ze dna Pacifikého oceánu - měl by být vidět ohromný rozdíl ve stáří. My takový rozdíl prostě nevidíme. Ve skutečnosti jsou téměř identické.

 

GK: Opravdu by mě zajímalo, vidět ten důkaz Brente, protože jsem si jist, že geologové tam venku právě křičí do svých rádií, že se musíš mýlit. Ještě bych se pro jistotu zeptal. Ty tvrdíš, že proces, který oddělil kontinenty, byl rychlejší nebo si mýlíme v tom, před jakou dobou se to stalo nebo obojí?

BM: Z velké většiny šlo skutečně o okamžitou událost. Nebyla žádná pomalá migrace kontinentů směrem od sebe, ale náhlý katastrofický dopad globálního charakteru měnící severní a jižní pól Země. V podstatě posun pólů. To vytvořila nová odstředivá síla, která prakticky způsobila rozpad kontinentu a přemístění pevniny za dobu dlouhou asi jen pár set let na své nynější pozice. A jakmile se dostaly na své pozice, což trvalo jen pár set let, začal probíhat pomalý proces trvající poslední desítky tisíc let s pozicemi kontinentů, jaké jsou přesně dnes.

 

GK: Hádám, že je na místě otázka "co způsobilo pólový posun?" To navíc bude hlavním tématem dnešního rozhovoru, protože ty tvrdíš, že další pólový posun se blíží. Je to tak?

BM: Důkazy nasvědčují tomu, že náhlý fyzický posun pólu s radikálními globálními dopady přichází skutečně velmi rychle. Když myslím rychle, tak myslím skutečně rychle - během několika dní. A důkazy naznačují, jak si se zmiňoval, že stojíme na prahu, dalšího pólového přesunu. Může se to stát zítra nebo za 50 let, ale všechny důkazy, které jsme byli schopni nastřádat, naznačují, že by mohl další posun přijít velmi brzy.

 

GK: Chci se tě obecně zeptat na věci, o kterých jsme mluvili na začátku programu. Jak se díváš na všechna ta různá proroctví a předpovědi, Mayský kalendář, Nostradamus na všechno tohle o čem teď stále slýcháváme. Zajímal by mě tvůj názor na tyhle věci. Jestli se z toho stává samo-plnící věštba tím, že ty věci slyšíme pořád a pořád dokola nebo zase všichni ti věštci a jiní podobní byli ovlivněni něčím specifickým?

BM: Budu o tom v dnešním rozhovoru ještě mluvit, ale jednu věc zmíním již nyní. Ona pradávná proroctví i moderní proroctví vypovídají o tom, že pocházejí z rozdílných kultur, rozdílných zemí, rozdílných jazyků, rozdílných ér lidské historie a dokonce z jiných planet. A všechny ukazují na tento specifický moment v čase, na tuto část lidské historie a všechny říkají přibližně to stejné. Neříkají 100 rozdílných věcí, ale jednu podstatnou. A ta proroctví se navzájem neovlivňovala, jsou z jiných zemí světa, z jiných jazyků a táhnou se jako linie dlouhá přes 3000 let. Když toto vidíte, musíte se narovnat a dávat dobrý pozor, protože proč by jinak všechna říkala v podstatě jednu a tu samou věc? Protože ty, věci se již někdy uskutečnily.

 

GK: Kolik z toho na čem jsou tvoje předpovědi založené je věda a kolik toho je inspirováno proroctvím?

BM: Ve skutečnosti 100% toho na čem pracujeme v posledních pěti až šesti letech, je založeno na vědě. My jsme de facto vyčerpali všechny možnosti do takové úrovně, že jsme si již jistí, že k tomu dojde. Dokonce jsme obrátili pozornost k proroctvím, a co jsme zjistili, nás tehdy vůbec nepřekvapilo, že proroctví souhlasí s vědou, kterou jsme odhalili. My předpovědi řešili a budeme v tom pokračovat, protože předpověď se nejenže zdá, že odporuje vědě, ale ve skutečnosti mluví o událostech, které věda nikdy nemohla vědět.

: GKUž si se zmiňoval o Mayských proroctvích a Mayském kalendáři, který končí v r. 2012 a každý pak předpokládá, že to znamená konec světa. Z reálného hlediska - jak to, že to Máyové věděli? Máyové přece nebyli žádnou technologicky vyspělou společností. Žili v džungli ve středu Ameriky. Jak je možné, že pronikli do tohoto poznání před tisíci lety?

BM: My vlastně nevíme, jak získali své vědomosti. Víme ale, že jejich matematika, byla velmi pokročilá. Byla dokonce dál, než matematika kterou dnes používáme. Neměli počítače, takže nemohli spočítat věci rychle. Jejich kalendářní systémy, jsou mnohem přesnější a preciznější než ty, které používáme dnes. Opravdu netušíme, odkud mohli mít tyto znalosti. Pravdou je, že teprve před pár lety bylo stanoveno, že jimi citovaný "den zakončení éry" není ve skutečnosti konečný den. Je to den zakončení velkého cyklu, po kterém následuje nový - Nová éra / Nový věk. Cyklus končí 21. 12. 2012 a jeho konečný den odpovídá nejbližšímu bodu, kterého Země a naše sluneční soustava dosáhne vůči galaktické rovině, což bylo potvrzeno zatím jen našimi astrofyziky v průběhu posledních pár let za použití počítačových modelů. Takže, otázka jak toto mohli být Máyové schopni stanovit pár tisíc let dozadu je opravdu za naše chápání.

 

GK: Takže centrum galaktické roviny, je jaksi základem tvých předpovědí o přicházejících událostech, které nemusí být zrovna veselé. Říkám to správně?

BM: Správně.  A ono to již začalo. Galaktická rovina je husté gravitační pole. Čím blíž jsme jejímu středu, tím hustější se pole stává. Když, se dostaneš za polovinu, pole se stává méně husté. Není to papírově tenká linie ve vesmíru, ale vlastně spirálově točící se plocha, kterou obíhají všechny hvězdy naší galaxie - mléčná dráha. Naše sluneční soustava se svojí hvězdou "Sluncem" se cyklicky pohybuje nahoru a dolů s danou periodou. Polovina této periody je zhruba 11 500 let. A my se přiblížíme k tomuto bodu této půl-periody v příštích pár letech.

Díky způsobilosti roviny a naší sluneční soustavy trvá zhruba 20 let projít skrz. Nyní se nacházíme asi v půli cesty. Začalo to v roce 1998, kdy Země začala cítit efekty tlakové vlny neboli gravitační vlny z galaktické roviny působící na naší sluneční soustavu. Úplně první efekt, který jsme viděli, byla náhlá zástava "Chandlerova chvění Země", což je velmi stabilní chvění, které se po stovky let neměnilo, ale od roku 1998 se chová doslova vztekle.

Další věc, kterou jsme pozorovali, bylo, že v roce slunečního minima, Slunce začalo chovat takovým způsobem, že tolik slunečních erupcí X-třídy jsem v životě neviděl. Popravdě pár erupcí bylo daleko za hranicí měřitelnosti pozemských satelitů a dva satelity to dokonce vyřadilo z provozu. V podstatě bylo nutné znovu definovat stupnici X-třídy. Ve skutečnosti se neví, jaká byla nejintenzivnější erupce, jelikož hodnoty vylétly mimo stupnice, ale odhaduje se, že by mohla být někde mezi X-28 až X-43.


GK: Takže změny, které se dějí na naší planetě, jsou výsledkem toho, jak naše sluneční soustava prochází skrz střed galaktické roviny?

BM: Ano. Nejbližšího bodu dosáhneme dne 21. 12. 2012.

 

GK: Myslel bych si, že by to muselo být opravdu těžké vypočítat. Jak jsi říkal, galaktická rovina není čára jako fotbalové hřiště ani nic podobného. Musí být enormní velikosti  a určit, kde přesně je ten střed by bylo pěkně složité. Nevíme, kde jsou hranice naší galaxie a ani její příčnou délku. Jak to ti Máyové mohli zjistit?

BM: To skutečně nevíme. Upřímně řečeno, stále nejsme schopni pochopit, jak mohli mít takové znalosti. Ale už i dnešní astrofyzika si umí spočítat, že se přiblížíme do 3 stupňů k centru galaktické roviny a poté se od něj začneme vzdalovat. Takže my jako sluneční soustava tam budeme mít největší gravitační sílu.

 

GK: Co je jiného na bodu v galaxii, kde se nacházíme teď? Co je ten fyzický rozdíl, který by ovlivnil naši planetu, pakliže se přemístíme do jiné části galaxie?

BM: To zní jako otázka "Co je galaktická rovina?". Úplně jsem to přeskočil, tak to se omlouvám. Astrofyzici v posledních letech došli k závěru, že každá aktivní galaxie má- spíše jen přiřazení kvůli absenci lepšího slova - "supermasivní černou díru" ve středu galaxie. Takže, jak se černé díry zvětšují, tak se otáčejí rychleji a dokonce i malé černé díry jsou absolutně pevný balík nahuštěných neutronů a jak se otáčejí rychleji a rychleji, stávají se více masivními. Vnitřek těchto větších černých děr se začne stávat více dutý, tím pádem větší černé díry mají 90% veškeré hmoty ve skořápce, která ji obklopuje. Pokud u takhle velkých děr začne rychlost narůstat ještě víc, tak také začnou nabírat více hmoty a vršek i spodek se otevře, protože rychlost otáčení je neuvěřitelně vysoká.

Neví se, co způsobuje nárůst otáčení k dosažení maximální rychlosti. Čím větší je, tím rychleji se otáčí. Takže, když se dostaneš k černé díře v centru naší galaxie, která má bilióny mil na šířku, vršek a spodek je "otevřený" vůči pozicím těles, které vlastně tvoří pás. V podstatě to není koule, je to plochý pás, který se otáčí. Gravitační vlna, která vyzařuje z této černé díry, formuje jakýsi disk (podobný gramofonovému LP), který se otáčí ve spojení s černou dírou. Gravitační vlna odtud vyzařuje v rovné ploše a pohybuje se v kruhu okolo černé díry. Všechny hvězdy v galaxii jsou přitahovány k této gravitační vlně. Nedávno se usoudilo, že galaxie jsou formovány tak, že prvně vznikne černá díra a pak se formují hvězdy, ale nevědí jak.

Hvězdy se zformují a pak se cyklicky pohybují, nahoru a dolů vůči gravitační rovině černé díry i kolem ní. Naše Slunce je jednou z takových hvězd. Pohybujeme se v rytmických cyklech nad a pod tuto rovinou. Tento rytmický cyklus je přesně ten cyklus, který Máyové dokázali spočítat a z toho určit, kdy rovinou procházíme a kdy z ní vycházíme. Máyové se o tomto zmiňují jako o temné trhlině a také poukazují, jak by řekli vědci, na atributy přemisťování směrem do černé díry. Einstein vypočítal, že pokud se přemístíte do černé díry, čas a prostor by se zdeformoval a vznikla by jakási dimenzionální trhlina.

Máyské legendy nám říkají, s odvoláním na tuto nadcházející dobu roku 2012, cituji: "Jakmile se čtvrtý roh Země posadí na temnou trhlinu, otevře se nebeský kosmický portál a uvězněné duše budou sklizeny." Ať už to znamená cokoliv, zdá se, že to naznačuje jisté souvislosti s temnou trhlinou, která obsahuje ohromnou gravitační sílu podobné té, jaká by byla vygenerována z černé díry. 

 

GK: Říkal jsi "duše budou sklizeny"?

BM: Ano.

 

GK: Tohle Máyové napsali? Vidíte nějaký vzkaz v tomto proroctví?

BM: Naše věda je založena na znalosti fyzických skutečností a tedy co vidíme je to, že věda podporuje fakt, že gravitační vlna z centra galaxie se točí a způsobuje, že hvězdy krouží nahoru a dolů, cyklicky přes a okolo galaxie. Dnešní astrofyzici si již jednotně uvědomili a ustanovili, že v centru každé galaxie je aktivní "supermasivní černá díra".

Před deseti lety byl koncept směšný a absurdní. Vůbec nevěděli, že ve středu galaxie nějaká černá díra vůbec byla. Pokud byste měli vybavení k prostoupení skrz černou díru, tak jejím proniknutím vlastně ohýbáte čas v prostoru. A tohle je ten typ systému, zdroj předpovědí, pomocí kterého hádám, že byla napsána pradávná proroctví. Důkazy, které máme, které chci tady prezentovat, jsou v první řadě věda a historie toho co se stalo v minulosti a poté až můžeme nahlížet na předpovědi.

GK: Chtěl bych se zeptat na dálkové snímání (remote viewing), protože někdo mi řekl, že tohle je technika, na kterou se do určité míry spoléháte. Je to pravda? Pokud ano, jak moc na dálkové snímání spoléháte a jakou roli hraje ve vývoji předpovědí, které vytváříte?

BM: Toto není pravda, protože my nejenom, že na dálkové snímání nespoléháme, my ho vůbec nepoužíváme. Naše poznatky mají naprosto vědecký základ, který vzešel z fyzických důkazů, které se nacházejí přímo tady na Zemi. Dálkové snímání je úžasný nástroj, avšak my ho nepoužíváme, kvůli tomu, protože nám neposkytne neuvěřitelně detailní informace ze všech různých vědeckých disciplín, které my potřebujeme. Spoléháme se na špičkové vědce, se kterýma jsme v kontaktu za účelem opatření odkazů k potřebným a souvisejícím datům a tím se snažíme zajistit, aby nám nic neuniklo. Množství informací, které lze získat z dálkového snímání je extrémně malé v porovnání s vědeckými daty, která můžete podložit fyzickými důkazy.

 

GK: Dobře. Pojďme mluvit o posunu pólu. Co je to? Co se stane? A jak zlé to bude?

BM: Když řeknu posun pólu, mám na mysli skutečný fyzický posun.  Země se otáčí kolem své osy a body na spodu a na vrchu této osy nazýváme - geografický severní a jižní pól - a nemůžeme zapomenout geografický rovník. Když nastává posun pólu, Země začne náhle kymácet vůči své normální ose (to je obvykle způsobeno vnějším vlivem) a to může vést až k vychýlení z této osy, což naruší balanc celé planety, která se pak ustálí na ose nové do nové pozice rotace.

To znamená, že i geografické póly na Zemi se přemístí na nové pozice. Fyzické lokace pólu se už tedy nebudou nacházet tam, kde jsou právě teď, takže se např. může stát, že, příští severní pól bude v dnešní Číně nebo třeba na Britských ostrovech. Ono to všechno možná nezní zase až tak dramaticky, ale tento proces zahrnuje je i následující efekty: otáčení Země způsobuje odstředivou sílu, která doslova vytlačuje geografický rovník planety, který je přibližně o 42km širší než průměr planety měřeno od severního  směrem k jižnímu pólu a zpět.

Takže pokud se tyto fyzické póly přemístí, ona odstředivá síla působící na geografický rovník opadne a vytlačí se rovník nový. Ten se kontinentálně vytvaruje a to téměř okamžitě. Pokud je rovník širší o 42km, než vzdálenost mezi póly, dojde k vytlačení  21km pevniny na každé straně planety na nově vzniklém geografickém rovníku. Takže v průběhu tohoto procesu, díky tomu, že Země je složena přibližně z 70% z vodních ploch a vzhledem k tomu, že se musí přeorientovat a navíc vyrovnat vnější tlak, může dojít k zdecimování pobřežních oblasti a navíc se některé kontinenty potopí do oceánu a kontinenty nové se z něj vynoří. Je to neuvěřitelně devastující proces a my máme důkazy, že tento scénář nastal mnohokrát v minulosti, a to nejméně 3x v různých časových obdobích.

 

GK: Kdy se to stalo?

BM: Naposledy zřejmě, jak důkazy ukazují, přibližně 9050 př.n.l. Neviděli byste vulkanizaci Země ani rozpadající se kontinenty, ty doslova padají do oceánu, což znamená, že tam budou ležet města, která byla touto katastrofou zasažena. No a podívejte se na dno oceánu, kde jsou dnes taková města objevována a to doslova po celé planetě poblíž pobřeží takových států jako - Japonsko, Indie, Kuba, Egypt, Thajsko, nebo také na dně jezer jako je například jezero Fuchson v Číně. V podstatě je jimi pokryta celá zeměkoule a tato města nejsou jen nějaká nepodstatná místa, ale důležité metropole, dějiště naší dávné historie předešlých civilizací, postavené z masivních kamenných struktur s ulicemi, pilíři, chrámy, pyramidami atd.

Samozřejmě, že nebyly postaveny na dně oceánu. Také evidujeme pevniny, která byly vytlačeny na denní světlo odstředivou silou nového rovníku. Například na západ od Las Vegas na vrcholku hory jsme objevili korálovou hlavu, která je podle uhlíkové metody zjišťování stáří stará přibližně 11 500 let, což nám potvrzuje přibližnou dobu posledního posunu pólů tedy zhruba těch 9050 př.n.l.  Takže oblast Nevady v blízkosti Las Vegas byla minimálně před 11 500 lety na dně oceánu.

 

GK: Existují také archeologické záznamy, které ukazují, že v těchto městech, jenž popisujete, žili lidé před 11 tisíci lety?

BM: My vlastně nevíme, kolik pevniny se potopilo a kolik zase vystoupilo nad hladinu. Je zřejmé, že, čím blíže je oblast k rovníku, tím vice pevniny vystoupí nahoru, dále od něj to nemá zase takovou sílu, takže změny by nebyly až tak radikální.

 

GK: Říkal sjte, že se to stalo před 11tisíci lety. Zajímalo by mě, jestli to má nějakou spojitost s legendami o Atlantidě. Co si o tom myslíte?

BM: Když jsme začali studovat proroctví a vybírali jsme potřebné dokumenty, což asi byla vůbec ta nejtěžší práce, protože musíte projít tisíce dokumentů. První věc, kterou jsme zaznamenali, byla, že téměř každá starodávná kultura na planetě, bez ohledu na to jaký jazyk používala nebo ve kterém žila století, má legendy o civilizaci s vyspělou technologií která:

a) existovala v pradávných dobách

b) že tato civilizace byla smetena nějakou vodní příhodou


GK: Takže, máme se obávat, pokud třeba bydlíme nedaleko od pobřeží?

BM: Myslím si, že takových 25% světové populace pravě teď žije v rozmezí od 15 do 80 mil (24 -128km) od pobřeží, což reprezentuje asi 2 miliardy lidí, které by pravděpodobně zahynuly v průběhu asi jednoho či dvou dní od začátku celé události. Jsou to ale samozřejmě do jisté míry spekulace.

 

GK: Záplavy?

BM: Přesně tak. A to není vše. S největší pravděpodobností by v průběhu několika dalších měsíců zahynula další třetina populace, v důsledku nedostatku jídla, pitné vody a zdravotnických potřeb, bude chybět infrastruktura, komunikace, technologie, energetická síť. V podstatě jste vrženi do "temného středověku" a ve vyspělých státech jako má USA nebo EU by lidé trpěli nejvíce, protože tito lidé jsou zvyklí na určitý sociální standard a technologii. Takzvané "země třetího světa" by v tomto ohledu byly v podstatné výhodě. Zhruba před šesti měsíci jsme zjistili, že zásoby jídla, které máme na úrovni států i krajů, by vydrželi asi jen na 3 dny.

 

GK: Pravděpodobně vesměs pistoli a jdeš si nějaké nabrat. To by udělalo hodně lidí.

BM: V průběhu komerční přestávky v tomto pořadu jsem zaslechl reklamu, ve které byl nabízen čip k očipování.  Vidíte a v tomto okamžiku za nastalých okolností, by si lidé rádi vzali čip. Ještě by se vám řadili do front. Potřebujete jídlo a zdravotnické potřeby, a pokud to všechno můžete dostat zadarmo od vlády jen tím, že si vezmete čip, aby pak vláda mohla potají sledovat váš pohyb, k ujištění, že nedostáváte vice než je váš příděl, zní to věrohodně a myslím si, že většina lidí by utvořila fronty, říkajíc: "Dejte mi čip a dejte mi moje jídlo." Podle mého tohle jsou scénáře, které vedou k takovým typů předpovědí.

(c)2009 George Knapp

(c)2009 Brent Miller

(c)2009 Translation: Zordiaque

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one